Teknisk dokumentation

All vår tekniska dokumentation kan laddas ner som en PDF och sedan skrivas ut.

Produktblad, teknisk dokumentation och teknisk deklaration är viktiga dokument som du kan läsa och ladda ner här. Om du letar efter ett visst dokument och du inte kan hitta det, vänligen kontakta oss.

Tekniska datablad

Prestandadeklaration - Declaration of Performance (DOP)

EPD BOEN

Språk
Engelska EPD - BOEN Flooring, EN  PDF
Norska EPD - BOEN Parkett, NO PDF
Tyska EPD - BOEN parkett, DE PDF 

Säkerhetsdatablad