Ekologia

Podłogi BOEN wykonane są z naturalnych materiałów. Szacunek dla natury oraz wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego przejawiają się w sposobie, w jaki przetwarzamy surowce i nimi zarządzamy. Firma BOEN nieustanne poszukuje nowych metod przetwarzania surowców w jak najdelikatniejszy i zrównoważony sposób

Dziś ponad 95% surowców wykorzystywanych w produkcji pochodzi z lasów europejskich, które objęte są szeroko zakrojonymi programami ponownego zalesiania i stanowią przedmiot programów certyfikacji lasów, np. FSC™, lub starają się o taką certyfikację. W Grupie BOEN wszystkie przedsiębiorstwa BOEN wdrożyły łańcuch systemu nadzoru zgodnie z normami FSC™. Jako dostawca drewna firma BOEN ma za zadanie zachować istotne dziedzictwo. Nieprzerwany dialog z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz inwestycje w nowe technologie produkcji umożliwiają nam nieustanne ograniczanie ilości odpadów.

Surowce wykorzystywane w produkcji pozyskuje się z obszarów leśnych zarządzanych odpowiednio z zastosowaniem wysokiego poziomu regeneracji. Celem jest tu uzyskanie pewności, że wszystkie nasze surowce są certyfikowane. Inwestujemy w zrównoważoną produkcję oraz gwarantujemy kontrolowany i certyfikowany łańcuch dostaw. Rozwój w kierunku wprowadzania alternatywnych, egzotycznych gatunków wykazuje świadomość firmy BOEN w zakresie ochrony środowiska.

Oferujemy produkty, które świadczą o naszym szacunku dla środowiska i dobrobytu ludzkiego. Stosowane przez nas powłoki klejowe i środki stosowane do zabezpieczania powierzchni drewna nie emitują żadnych niebezpiecznych gazów ani produktów ubocznych.

Wielowarstwowe podłogi drewniane oferują znaczne ograniczenie zużycia zasobów w porównaniu z podłogami z drewna litego. Zastosowanie drewna litego ogranicza się tu jedynie do warstwy ulegającej zużyciu. Trzy piąte naszych parkietów opiera się na drewnie świerkowym i sosnowym. Cięte i strugane wióry to produkty uboczne, które występują naturalnie i są używane w fabrycznych systemach ogrzewania w przypadku pieców suszarniczych, ciepłej wody i brykietów paliwowych.